جهت اخذ اطلاعات و درخواست سفارش از طریق شمارهای مندرج در ذیل و یا پر کردن فرم تماس ارتباط برقرار فرمایید

شماره تلفن ثابت :۹۱۰۱۵۴۰۷-۰۲۱

شماره فکس :۹۸۲۱۴۲۶۹۳۲۶۹+

شماره همراه :۰۹۲۱۳۲۳۷۰۳۴

ایمیل :ati.telecomp@yahoo.com

آتی تلکامپ