جهت اخذ اطلاعات و درخواست سفارش از طریق شمارهای مندرج در ذیل و یا پر کردن فرم تماس ارتباط برقرار فرمایید

شماره تلفن ثابت :۹۸۲۱۹۵۱۱۹۰۲۳+

شماره فکس :۹۸۲۱۴۲۶۹۳۲۶۹+

شماره همراه :۰۹۲۱۳۲۳۷۰۳۴

ایمیل :۰۹۲۱۳۲۳۷۰۳۴